home>>疾病诊疗疾病诊疗

中兽医歌诀

addtime:2017-2-25 12:58:38edirot:河北锦坤动物药业有限公司官网

医人医兽,本根相同。

理出内经,源流始成。

阴阳大义,生克五行。

八纲四诊,圆法通融。

寒热虚实,诊疗方明。

脏腑分析,辩证之凭。

神农本草,功效恢宏。

秦人扁鹊,各科皆能。

内外妇儿,桑梓认同。

王良造父,马医精英。

伯乐九方,炉火纯青。

仲景仙师,伤寒鼎鼎。

坐堂辩证,传世六经。

外科宗祖,华佗誉隆。

破腹涤肠,麻沸镇痛。

金元四家,后人称颂。

完素寒凉,子和速攻。

东垣重脾,养阴丹翁。

李君东壁,耗时毕生。

本草纲目,药界称雄。

温病学说,晚明初兴。

天士又可,吴塘孟英。

卫气营血,三焦贯通。

活人无数,后世称宗。

司牧安骥,兽医之灯。

疗骥通玄,条目日增。

马牛经典,六安元亨。

碎金素论,七十二症。

医门律条,其言铮铮。


禽流感

禽流感证本出欧,近年飘洋过亚洲。

鸡鸭鹅鸟全危害,牧业纷纷说不休。

传播急速来势猛,群发高死苦又愁。

乍起国人少决策,高人俊士苦搜求。

直与温病同终始,疫戾之瘟邪上受。

初起伤卫首犯肺,眼肿涕流热而嗽。

继之入气高热炽,喘咳温升赤紫头。

邪入菌分再深进,鸡冠发紫绿便流。

张口伸颈呼吸短,脚鳞出血更甩头。

控防不利伤及血,脏腑衄淫真危候。

心肌坏死肺肿大,周身衰糜费绸缪。

肝脾肿大卵泡破,秋风扫叶归壑沟。

速扣中医宝库门,卫气营血辩证求。

初感入卫可汗解,透表出邪保无忧。

到气宜清宣兼泻,适时清宣勿早谋。

邪入少阳当和解,开达募原防滞留。

清营凉血当在兹,阳气阴液顾护周。

开窍息风需化裁,益气固脱莫搐抽。

更有瘀血藏膈下,残留痰饮仔细搜。

寒热虚实慎分处,辩证论治乃中轴。

不可执一头到尾,此经途深无尽头。