home>>疾病诊疗疾病诊疗

兽药歌——禽流感

addtime:2015-11-13 11:57:39edirot:焦老师

禽流感

禽流感证本出欧,近年飘洋过亚洲。

鸡鸭鹅鸟全危害,牧业纷纷说不休。

传播急速来势猛,群发高死苦又愁。

乍起国人少决策,高人俊士苦搜求。

直与温病同终始,疫戾之瘟邪上受。

初起伤卫首犯肺,眼肿涕流热而嗽。

继之入气高热炽,喘咳温升赤紫头。

邪入营分再深进,鸡冠发紫绿便流。

张口伸颈呼吸短,脚鳞出血更甩头。

控防不利伤及血,脏腑衄淫真危候。

心肌坏死肺肿大,周身衰糜费绸缪。

肝脾肿大卵泡破,秋风扫叶归壑沟。

速扣中医宝库门,卫气营血辩证求。

初感入卫可汗解,透表出邪保无忧。

到气宜清宣兼泻,适时清宣勿早谋。

邪入少阳当和解,开达募原防滞留。

清营凉血当在兹,阳气阴液顾护周。

开窍息风需化裁,益气固脱莫搐抽。

更有瘀血藏膈下,残留痰饮仔细搜。

寒热虚实慎分处,辩证论治乃中轴。

不可执一头到尾,此径殊深无尽头。